Søbstad Musikk og Data

Korarrangementer

Noter for ditt kor

Info


 
SATB
SAB
SSA/TTB
SSAA/TTBB
Kontakt
Søbstad Musikk og Data
  Hjem
Ledet av en stjerne
3 like stemmer
Noen sanger har partier med delte stemmer (1. og 2. sopran f.eks.)
Vanskelighetsgrader: 1, 2 og 3 (lett, middels og vanskelig)

Tittel Ledet av en stjerne
Tekst/Musikk Hans Olav Mørk / Rolf Løvland
Arrangement Per Ivar Søbstad
Vanskelighetsgrad 1-2
Stemmer SSA
Antall sider 2
Framføring A capella ev med piano
Solist Nei
Pris NOK 15 Kjøp Gratis prøveeksemplar
Lytt    
 Prøveeksemplarer: Gratis
Endring av toneart: Gratis
Velge SSA/TTB: Gratis
Lydfiler: Gratis
Klikk "Lytt"